Konferencja

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

 

W dniach 13-14 października 2017 roku odbędzie się XIV Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”. Miejscem konferencji jest tradycyjnie Aula im. prof. W. Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie. JM Rektor prof. dr hab. n.med. Przemysław Jałowiecki objął Konferencję Honorowym Patronatem.

            Celem Konferencji jest propagowanie zasad promocji zdrowia i aktualnych wytycznych profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń z różnych dziedzin medycyny. Przedstawiać będziemy rekomendacje towarzystw naukowych oraz praktyczne tematy z zakresu codziennej praktyki lekarskiej.

            W tym roku głównymi tematami będą zagadnienia z zakresu profilaktyki schorzeń sercowo-naczyniowych, onkologii i geriatrii. Przewidziane są również sesje multidyscyplinarne w których poruszane będą zagadnienia z dziedziny diabetologii, chorób zakaźnych, psychiatrii i dermatologii. Konferencja adresowana jest do lekarzy rodzinnych, internistów, kardiologów i lekarzy innych specjalności oraz pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i do studentów naszej Uczelni. Wykładowcami są uznani eksperci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszeni goście, znakomici eksperci z Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przewidujemy także w programie Sesję Studencką, w której studenci kół STN przedstawią prezentacje z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń.

 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji.

Życzymy  wielu pozytywnych wrażeń naukowych i satysfakcji z uczestnictwa w Konferencji.

                                                                                                                                               

Prof. dr hab. Zbigniew Gąsior 

 

Program Konferencji

XIV Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”

Wydział Nauk o Zdrowiu     13-14.10.2017

HONOROWY PATRONAT JM REKTORA

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w KATOWICACH

 

Piątek 13.10.2017

9.00 – 9.10  Otwarcie Konferencji

9.10 – 9.50   Wykłady Inauguracyjne

Czy dieta wegetariańska jest najlepszym wyborem w profilaktyce chorób cywilizacyjnych? – prof. Andrzej Pająk

Znaczenie placebo w medycynie – prof. Jan Duława

 

10.00 – 11.45   Sesja Profilaktyki Sercowo-Naczyniowej I

Przewodniczący: prof. Z.Gąsior, dr hab. M.Holecki

Aktywność fizyczna w profilaktyce otyłości – dr hab. Michał Holecki

Profilaktyka wtórna kardiogennego udaru mózgu – dr hab. Anetta Lasek-Bal

Kwas moczowy – czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego – prof. Zbigniew Gąsior

Koordynowana opieka kardiologiczna po zawale serca – prof. Krystian Wita

 

12.00 – 13.30  Sesja Onkologiczna - Profilaktyka

Przewodniczący: prof. G.Cieślar, prof. M.Waluga

Profilaktyka i rola chirurgii małoinwazyjnej w onkologii - dr hab. Zoran Stojcev

Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego – prof. Marek Waluga

Nowe możliwości wczesnej diagnostyki stanów przednowotworowych i nowotworów– prof. Grzegorz Cieślar

 

13.30 – 15.00  Sesja studencka:

Przewodniczący: dr hab. Grażyna Markiewicz-Łoskot, dr hab. Józefa Dąbek, dr Halina Kulik

Prezentacje kół STN Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Sobota  14.10.2017

9.00 – 10.45   Sesja Multidyscyplinarna I

Przewodniczący: prof. I.Krupka-Matuszczyk, prof. J.Drzewoski

Wpływ leków hipoglikemizujących na kliniczne punkty końcowe w świetle najnowszych badań klinicznych w diabetologii - triumf Evidence Based Medicine – prof. Józef Drzewoski

Ukąszenie przez kleszcza – jak uniknąć boreliozy? kiedy podejrzewać? – prof. Krzysztof Solarz

Dermatozy w ciąży – prof. Ligia Brzezińska-Wcisło

Farmakoterapia zaburzeń psychicznych w ciąży – prof. Irena Krupka-Matuszczyk

 

11.00 – 13.00 Sesja Profilaktyki Sercowo-Naczyniowej II

Przewodniczący: prof. Bogusław Okopień, prof. Zbigniew Gąsior

Nowe leki przeciwkrzepliwe - jak stosować w profilaktyce zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków– prof. Maria Trusz-Gluza

 

Niedokrwienna niewydolność serca – dr hab. Józefa Dąbek

Farmakoterapia w prewencji chorób sercowo-naczyniowych: optymalne skojarzenia lekowe – prof. Bogusław Okopień

Oporne nadciśnienie tętnicze – dr med. Mariusz Skowerski

Od ostrej zatorowości płucnej do przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego – dr Agnieszka Sikora-Puz

 

13.00 – 14.30 Sesja Geriatryczna

Przewodniczący: prof. Cz.Marcisz, dr hab. J.Szewieczek

Wielochorobowość u osób starszych – dr hab. Jan Szewieczek

Zakażenia Clostridium difficile w starszym wieku  – prof. Czesław Marcisz

Choroby zapalne jelit u ludzi starszych, choroba uchyłkowa - dr hab. Zbigniew Lorenc

 

×

Dane kontaktowe

Sekretariat Katedry i Kliniki Kardiologii
Wydzialu Nauk o Zdrowiu SUM

40-530 Katowice, ul. Ziolowa 47

Tel.: 32 359-88-84

Fax: 32 252-74-07

Email: kk2@gcm.pl